STOK TAKİP PROGRAMI SÜRÜM YENİLİKLERİ


Stok Takip SQL v3.0 (18-06-2017)
* Barkod etiket baskı modülüne yeni opsiyonlar ve üçüncü bir alan eklendi.
* Kayıtlı stoklar ve stok raporları menüsüne yeni iki rapor ilave edildi.
* Toplu stok giriş ve çıkış ibareleri değiştirildi ve bu form tasarımında iyileştirmeler yapıldı.
* Ana menünün font boyutu büyütüldü
* Programa yeni bir modül eklenti > Demirbaş Takip modülü
* Kayıtlı stoklar ve stok raporları formunun tasarımı değiştirildi
* Stok giriş ve Stok Çıkış fiş menüsüne bulunan fiş raporlarına iki yeni fiş çıktısı ilave edildi.
* Stok giriş ve Stok Çıkış formuna otomatik fiş çıktı opsiyonu ve yazdırma öncesi yazıcı seçim opsiyonu eklendi.

Stok Takip Programı 1.5x Yenilikleri
-stok kartı geçişinde bakiye hesaplamada sıfıra bölme hatası giderildi
-stok kart sorgulamada eş anlı sorgulama seçeneği eklendi
-stok geçişlerinde bakiye hesaplama sistemi geliştirildi ( daha hızlı hesaplama yapılıyor)
-stok bakiye raporlarında bakiye hesaplama sistemi geliştirildi ( daha hızlı hesaplama yapılıyor)
-stok bakiye raporları bölümüne Export seçeneği eklendi
-stok bakiye raporlarında bakiye durumu sıfır olan stokları gizleme seçeneği eklendi
-stok bakiye raporlarında ikinci defa rapor alımında oluşan hata giderildi.
-Ortalma fiyat hesaplmasındaki hata giderildi

Stok Takip Programı 1.3.x Yenilikleri
-Kar-Zarar durumu ( Stok Kart Düzenleme -> Raporlar -> Mevcut Stok Miktarları (Giriş, Çıkışlar, Ortalama Fiyat) )
-XP arabirim
-Stok kartında devir miktarlarının hesaplamalara katılmaması sorunu giderildi.
-Bakiye raporlarındaki devir miktarı sorunu giderildi.
-Stok kart sorgulama formunda otomatik joker karakter kullanımı.
-Yeni bir rapor ve rapor önizlemelerde değişiklikler.
*Yeni rapor : Tek raporda belirtilen tarih aralığında hangi stoktan nekadar girmiş, nekadar çıkmış, giriş toplam tutarı ne, çıkış toplam tutarı ne, fark ne. rapora devir miktar ve tutarı isteğe bağlı ilave edilebilyor. ( Stok girişleri > Stok bilgi düzenleme > Raporlar > mevcut Stok Miktarı [Giren/Çıkan] menüsü takip edilerek rapora erişebilirsiniz.)

Stok Takip Programı 1.3.2 Yenilikleri
-YTL desteği.
-Hareket raporunda tarih alanı sorunu giderildi.
-Hareket formunda tarihsel sorgulama sorunu giderildi.
-Hareketlerin Expor özelliği eklendi.
-Stok kart formuna Expor özelliği eklendi.
-Expor :MS Excel, MS Word, HTML, PDF, RTF,....

Stok Takip Programı 1.3 Yenilikleri
-Stok hareketleri bölümündeki tarihsel problem giderildi.
-Stok hareketleri bölümündeki stok kartı bağlantı problemi giderildi.
-Programda görlsel değişiklikler yapıldı.
-Fiyat bölümlerine TL dışında para girimi girişi. ($,?,vs...)

Stok Takip Programı 1.2 Yenilikleri
-Programa yardım menüsü eklendi.
-Kullanıcı şifre bölümüne yeni güvenlik eklendi.
-Stok bölümüne hızlı fiyatlandırma eklendi.
-Veri tabanı bakımındaki problem giderildi.
-Stok formunda tarih aralığındaki raporlardaki sorun giderildi.

Stok Takip Programı 1.1 Yenilikleri
-Giriş için şifre formu eklendi. Programın açılışını kullanıcı istediği
şekilde koruma altına alabilir. Diğer işlemler menüsünden şifre
ataması yapabilirsiniz.
-Stok tanım formunda "STOK RESMİ" bölümünde sağ tıklandığında
açılan menüde resimle olan ayarlama bölümü ayar tutmuyordu. bu
hata giderildi.
-Stok hareket formunda görsel bazı değişiklikler yapıldı.
-Yedekleme formunda bazı hatalar giderildi.
-Veri tabanı bakım formu tasarımı değiştirildi.

Stok Takip Programı 1.0 Özellikleri
-Stok girişi
-Stok bilgilerinin bütün hareketlerini tek ekranda izleme
-Kayıtlı stoklar arasında seri geçiş.
-Stoklara resim ekleme
-Stok adı veya kodunun kayıttan sonra dahi istenildiği gibi değiştirilmesi.
-Kayıt sonrası Değiştirilen Stok Adı veya Kodunun otomatik olarak tüm stok hareketlerine yansıtılması.
-Stok kaydının silinmesiyle stok hareketlerinin otomatik silinebilmesi imkanı (Bu işlem kullanıcıdan onay alınmadan yapılmaz. Sadece stok kaydı silinebilir)
-Çeşitli (Standart ve Detaylı) raporlar (Stok girişleri formunda)
-Stok Giriş ve Çıkışı.
-Detaylı Giriş/Çıkış sorgulama
-Detaylı Giriş/Çıkış raporları
-Stok Etiket basımı (Kullanıcı tanımlı detaylı ayarlama)