Stok Takip SQL v3.1 Sürüm Yenilikleri (07-06-2018)
* Barkod etiket baskı modülünün ayarlar bölümüne yeni opsiyonlar ilave edildi.
* Veri export modülüne yeni opsiyonlar eklendi.
* Toplu stok giriş ve çıkış formunda hata giderimi yapıldı (yazıcı seçim listesinde ekran büyütme sonrası konumlanma sorunu oluyordu).
* Kayıtlı demirbaş yığınlarında detaylı görünümdeki arama opsiyonlarına üç yeni opsiyon eklendi
* Demirbaş gruplarında, üçüncü seviye gruptaki kayıt silme hatası giderildi.

Stok Takip SQL v3.0 (18-06-2017)
* Barkod etiket baskı modülüne yeni opsiyonlar ve üçüncü bir alan eklendi.
* Kayıtlı stoklar ve stok raporları menüsüne yeni iki rapor ilave edildi.
* Toplu stok giriş ve çıkış ibareleri değiştirildi ve bu form tasarımında iyileştirmeler yapıldı.
* Ana menünün font boyutu büyütüldü
* Programa yeni bir modül eklenti > Demirbaş Takip modülü
* Kayıtlı stoklar ve stok raporları formunun tasarımı değiştirildi
* Stok giriş ve Stok Çıkış fiş menüsüne bulunan fiş raporlarına iki yeni fiş çıktısı ilave edildi.
* Stok giriş ve Stok Çıkış formuna otomatik fiş çıktı opsiyonu ve yazdırma öncesi yazıcı seçim opsiyonu eklendi.

Stok Takip SQL 2.8 (21-04-2016)
* Kullanıcı yetkilendirme hataları giderildi.
* Rapor PDf çıktılarında oluşan hata giderildi.
* Rapor kayıt formatları arasına yeni dosya türleri eklendi
* Barkod basım modülü yeniden tasarlandı ve seçekleri tamamen yenilendi


Stok Takip SQL 2.6 (22-08-14)
- Ekran DPI ayarı %100 üzerindeki sistemlerde oluşan görsel hata giderildi
- Yedekleme sisteminin sıkıştırma oranı geliştirildi
- Yeni raporlar eklendi
- Yazılımın tüm paketleri dijital olarak imzalandı


Stok Takip SQL 2.5 (08-12-11)
- Depo tanımlaybilme özelliği eklendi
- Toplu stok giriş ve çıkış formuna ikinci bir fiş raporu eklendi (teslim eden ve teslim alan)
- Toplu stok giriş ve çıkış formunda barkod okuma bölümüne, okutma sonrası miktar girişinin sağlandığı seçenek eklendi
- Hızlı stok çıkış formu için, kayıt sornası son yapılan kayıt bilgilerinin gösterildiği alan eklendi
- Kayıtlı stok hareketleri formu tamamen yeniden tasarlandı
- Aktif stok kartından veya kayıtlı stok kartları formunda tek tıklama ile, seçimi yapılan stok kartının tüm hareketlerinin listelenebilmesi için yeni bir komut eklendi (Hareket Listesi)
- Kayıtlı stok areketleri bölümü için yeni bir rapor eklendi.
- Ayarlar bölümüne yeni seçenekler eklendi.

Stok Takip SQL 2.3 (19-12-10)
- Çoklu barkod tanımlayabilme özelliği eklendi
- Toplu stok giriş ve toplu stok çıkış formuna genel özel kod seçeneği eklendi
- Hızlı stok çıkış formunda kayıt hatası giderildi
- Hızlı stok çıkış formunda kayıt esnasındaki bekleme süresi 500 ms yapıldı (düşürüldü)
- Yeni sürüm kontrol sistemi ve otomatik güncelleme sistemi eklendi
- Kullanıcının bilgisayar değişimi veya donanımsal değişim sonrası seri numarasını sıfırlayıp tekrar kullanıma açabilmesi için lisans sıfırlama formu eklendi
- Excel'den veri alım bölümüne yeni bir alan eklendi. "Mevcut stok miktarı" Bu alan ile birlikte aktarımı yapılan stok kartı için başlangıç miktar tanımı yaptırabiliyorsunuz. Yazılım bu alanda sıfır üzeri sayısal değer gördüğünde, kaydı yapılan stok kartına belirtilen miktarda stok giriş kaydı açıyor.
- İletişim formu yenilendi
- Kayıtlı stok kartları sorgulama seçeneklerine yeni seçenekler eklendi.

Stok Takip SQL 2.2.5 (11-08-10)
-Tüm raporlar için satır çizgisi göster/gizle seçeneği. (Genel ayarlardan yapılabilir).
-Toplu stok giriş ve çıkışı bölümüne genel "özel kod" girişi
-Reçete tanımlarına miktar tanımlaması ve toplu stok giriş ve stok çıkış esnasında reçete seçimi yapılırken miktar belirleme imkanı.
-Stok kart arama bölümünde arama alanı değiştirildiğinde oluşan hata giderildi.
-Stok Hareketleri formundan hareket kaydının silinebilmesi için "hareket sil" komutu eklendi.

Stok Takip SQL 2.2.4 (02-04-09)
-Şirketler arası yapılan stok hareketlerinde hedef şirket yapılan hareketi silemiyor ve değiştiremiyor.
-Şirketler arası stok hareketi işleminde şirket varlığının kontrolünün yapılması -yeni stok hareketi esnasında satıcı müşteri ve evrak no kısımlarının kısıtlanabilmesi ( ayarlar >> genel ayarlar >> liste ayarları )
-Stok işlemleri menüsüne Toplu Stok Grişi ve Toplu Stok Çıkışı komutları eklendi
-Stok İşlemleri menüsüne Kritik Seviyedeki Stoklar bölümü eklendi
-Stoklar >> Kayıtlı stoklar bölümünde raporlar bölümüne iki ayrı rapor eklendi ( 1.Aktif Stok Hareketleri Grafik 2.Stok Çıkış Hareket Raporu )
-Stok kart bilgi formuna stok çıkış hareketlerinin seyrini gözlemleyebilmek için Hareket Grafik komutu eklendi
-Hareket grafik komutu ile tüm çıkış hareketleri, tarih aralığında çıkış hareketleri veya bir tek stok için çıkış grafik hareketleri gözlemlenebilir ve çıktı alınabilir.
-Toplu stok giriş çıkış formuna rapor seçenekleri altına kağıt tip seçimi ve ebatlarının ayarlanması için ayarlama seçeneği eklendi
-Toplu stok giriş çıkış formuna hareket lerin kaydı sornası otomatik fiş yazdırma seçeneği eklendi

Stok Takip SQL 2.2.3 (17-03-09)
-Şirket arası stok hareketi aktarılabilmesi. Yeni stok hareketi veya toplu stok giriş çıkış formunda sunulan "Sat./Müş.Kodu" alanı için F11 ile şirketler arası veri aktarımı bölümü eklendi.
-Kullanıcılara sunulan yetkilere yeni bir seçenek eklendi ( şirket girişi için girebileceği ve giriş yapamayacağı şirketlerin seçilebilmesi )
-Kayıtlı stok kartlarında barkod numarası ile kayıt sorgulama imkanı
-Kayıtlı stok kartlarında bakiye raporlarının tümüne "Açıklama1" ve "Brim" alanları eklendi. ( Export seçeneğinde )
-Kayıtlı stok hareket formuna girişte tüm kayıtların listelenebilmesi veya son kırt kayıt'ın listeleme yapılabilmesi seçeneği sunuldu. ayrıca gelişmiş sorgulama menüsüne en son 20,50 ve 100 kayıt'ı listelemek için seçenekler eklendi.
-Kayıtlı stok kartları formuna girişte tüm kayıtların listelenebilmesi veya sorgu sonrası listeleme yapılabilmesi seçeneği sunuldu.
-Yazılımda oluşabilecek tüm hataların ve stok hareket silme işlemlerinin ayrıca bilgi amaçlı saklanması. ( log tutma )
-Yeni kısayol tuşları ve metin kutularında yün tuşlarıyla kayıtlar arası gezinebilme imkanı
-Kayıtlı stok hareketleri formudaki gelişmiş sorgulama sihirbazı formuna yeni üç alan eklendi.
-Yeni stok hareketi yapılırken "Sat./Müş.Kodu" seçimi esnasında seçim formunun bir sonraki açılışta bırakıldığı sekmede gelmesi ve metin kutusuna otomatik konumlanma.

Stok Takip SQL 2.2 Yenilikleri (02-07-08)
-reçete tanımlama özelliği ile istenilen ürünleri gruplayıp, giriş veya çıkışta gruplu olarak işlem yapabilme özelliği.
-toplu stok giriş çıkış formundan reçete seçimi sağlandı.
-toplu giriş çıkış formunda barkod desteği geliştirildi
-tolu stok giriş ve çıkışta hata giderimi ( açıklama kısımları bir önceki formun bilgileri ile birlikte geliyordu )

Stok Takip SQL 2.1 Yenilikleri (28-03-08)
-stok kartında birden fazla grup ve sınıf seçimi
-stok sorgu formunda birim,sınıf veya grup seçildiğinde ve tekrar seçim iptal edildiğinde sorgu yenilenmiyordu
-stok seçiminde stok seçim listesi yeniden geliştirildi
-ana menüde "kritik seviyedeki stoklar" seçeneği eklendi
-Kayıtlı Stok Hareketleri & Raporlar bölümünde sorgu kriterleri bölümü geliştirildi
-stok fiyatlandırma seçenekleri geliştirildi
-stok kartında çoklu sınıf ve grup seçimleri için eklenti yapıldı. bir stok kartını birden fazla grup veya sınıfa bağlayabilirsiniz. stok kartında sınıf ve grup bölümlerinin sağında +(artı) simgesi kullanılarak çoklu seçim yapılabilir.
-kayıtlı stok kartları sorgu formu çoklu grup ve sınıf seçimine göre uyarlandı
-kayıtlı stok kartları formunda herhangi bir stok kartına sağ tıkladığınızda seçili stok'un grup ve sınıfını stok kartını açmadan değiştirebilme imkanı sunuldu
-toplu stok giriş çıkış formuna stok hareketleri için hızlı filtrelele seçeneği eklendi. "tümü/girişler/çıkışlar"
-tanımlar formunda bulunan sınıf, grup ve birimler formları boyut olarak genişletildi.
-tanımlar formunda bulunan sınıf, grup ve birimler formlarında kayıt ekleme esnasında yeni kayıt öncesi kayıt kontrol sistemi eklendi.
-tanımlar formunda bulunan sınıf, grup ve birimler formlarında yeni kayıt için F2 kısayol ataması yapıldı.

Genel:
Stok Kartı Tanımı
Hızlı Stok Giriş/Çıkış
Toplu Stok Giriş/Çıkış
Excel Veri Import
Excel Veri Export
Çoklu Form Kullanımı
Barkod ile hızlı stok çıkış ve giriş imkanı
Çoklu Şirket ( sınırsız şirket açma özelliği )
Kullanıcı oluşturma ve kullanıcı yetkilendirme
Network ortamında çalışabilme
ürünler için barkod basımı ( 3 sütuna kadar barkod basımı )
adres defteri
not taki sistemi
veri yedekleme

**Yukarıdaki download adresinden indireceğiniz yazılım satın alımda sizlere gönderilecek yazılım değildir. Yazılımı satın alan kullanıcılara stok takip yazılımının SQL Server veri tabanını kullanan sürümü gönderilecektir.