Barkod Etiket Basım v3.x Sürüm yenilikleri:
* Ayarlar bölümüne, etiket ayarları için yeni opsiyonlar eklendi
* SQL bağlantı ayarları için ayarlara yeni bölüm eklendi
* Tanım2 alanı bası hatası giderildi
* Tanım2 alanı 90 karakterden 240 karaktere çıkartıldı
* Tanım1 ve Tanım2 için ENTER desteği (çoklu satır) eklendi
* Barkod yazıcıları için üç ve dört sütun yazdırma desteği eklendi
* Lazer yazıcılar için beş, altı ve yedi sütun yazdırma desteği eklendi
* Her bir barkod kaydı için kaç adet yazdırılacağının ayarlanabileceği yeni bir sütun eklendi (ADET)
* Nesne yönlerinin ayarlanabilmesi için seçenek eklendi (0,90,270 derece) Bu ayarlamalar ile dikey barkod çıktısı alınabilir
* Numaratör kısmına doğrulayıcılı EAN8 eklendi
* Sayfa geçişlerinde oluşan hata giderildi
* Yazılıma altı ayrı ayar şablonu eklendi.
* ETA SQL Stok kartlarından barkod numarası alımı
* ETA SQL Car, kartlarından adres bilgi alımı
* Barkod yazıcılar için 2,3,4 lü sutunlar ile A4 formatı için 6,7 sütunlu çıktılar


Barkod Etiket Basım v2.0 Sürüm yenilikleri:
* Barkod yazıcıları için çift sütun yazdırma desteği eklendi
* A4 formatlı barkod etiketleri için 4 sütunlu yazdırma desteği eklendi
* Her gün için otomatik veri dosyası oluşturma özelliği eklendi (rapor ayarlarında)
* Birden fazla barkod etiket ayarı ile çalışabilme özelliği eklendi. Kullanıcı istedini kadar ayar tasarlayıp taslak kaydı yapabiliyor
* Yazdırma seçeneklerine yeni seçenekler eklendi.
* Aktif kayıt'ı yazdır
* Bulunduğum konumdan sonraki kayıtları yazdır
* Tüm kayıtları yazdır
* Sil komutuna ek olarak, tümünü sil seçeneği eklendi
* Çok sütunlu barkod etiketleri için yazdırma yönü seçeneği eklendi

Barkod Etiket Basım 1.5 Sürüm yenilikleri:
- Barkod basım yazıcıları için yeni tek sütunlu rapor seçeneği eklendi. Eklenen bu rapor türü Argox OS-214TT PPLA ile test edildi
- Giriş safasında kayıt gezgini için ilk ve son kayıt geçişleri için komut eklendi
- yazdır ve önizle komutları ayrıştırıldı
- Programa 3. sütun özelliği eklendi. kullanıcı 2 veya 3 sütunlu çıktı ayarlayabiliyor.
- Sütun genişliği ayarındaki hata giderildi.
- Excel dosyasından import özelliği

Programın Özellikleri:
- Programa istediğiniz sayıda ürün girebilir ve bu ürünleri bir kereden çıktı alabilirsiniz.
- Kullanıcı yeni gruplar açabilir ve her gruba ayrı bilgiler girebilir.
- Tanımlanmış gruplara geri dönülüp ekleme,silme, tekrar çıktı alma vs... işlemler yapılabilir.
- Tanımlanmış gruplar istenilirse silinebilir.
- Gelişmiş rapor ve yazıcı ayarları mevcuttur.
- Code128, Code39, EAN_13, EAN_8, Int2of5, MSI, Postnet, UPC_A, UPC_E barkod türlerini desteklemektedir.
- Hatalı barkod bilgisi girişine karşılık yazdırma öncesi özel denetleme mekanizması.
- Kayıt kopyalama özelliği ile birden fazla sayıda bastırılacak ürünler için pratiklik. Bir kez birin ve istediğiniz kadar tek tuşla çoğaltın.
- Program her konumda çalışabilir. ek hiç bir eklenti gerektirmez ve çok az yer kaplar.