DATAKENT SARP Yedekleme Yazılımı Gizlilik Politikası / SARP Privacy Policy


SARP yedekleme yazılımı özel hiç bir bilginizi üçüncü kişilerle paylaşmaz. Amaç verilerinizin Google Bulut ortamına yedeklenmesini sağlamaktır. Bu sebeple SARP yazılımına yetki vermezniz durumunda, bulut ortamındaki verilerinize SARP yazılımı erişebilir olur. Bu ortama yeni dosyalar yaratabilir, mevcut dosyaları değiştirebilir veya silebilir. Dosya yaratma, silme veya değştirme işlemleri sizin yedekleme görevinizle ilintilidir.

SARP oluşturduğunuz yedekleme görevleri dahilindeki dosya/dosyaları Google Drive'e aktarır. Aktarılacak dosyaları görevi oluştururken kendiniz belirlersiniz. Görev dışında hiç bir ortama veri aktarılmaz.

SARP veri kaybı / dosya silinmesi / dosya bozuklukları gibi verilerin geriye getirilememesi durumlarıyla ilgili sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı verilerini çoklu ortamlara aktarıp olası sorunlarını en dip seviyeye indirgeyebilir.

SARP yazılımının bulut özelliğini etkin hale getirmek zorunlu değildir. Etkin hale getirilmesi kullanıcının talebine bağlıdır ve kullanıcı kendi gmail kullanıcı adı ve şifresiyle bu modu etkin hale getirebilir. Sistem kendi başına bu işlemleri yapma yetsine sahip değildir.

DATAKENT.com