KASA PROGRAMI v4.x SÜRÜM YENİLİKLERİ


Kasa Programı 4.4 Yenilikleri

--Otomatik Dönüşüm:
Düşününki Gelir TL bölümüne 100 Dolar karşılığı olan TL miktarını girmeniz gerekiyor. Bu durumda normalde Hesap makinesi ile 100 Dolar ı TL 'ye çevirir ve el ile girişinizi yaparsınız. Bu ve benzeri işlemi Kasa Programı otomatik olarak yapar. Gelir TL alanı giriş bölümündeyken klavyeden * (Yıldız) tuşuna basın. Karşınıza genel pencereden USD Girişi yapacağım seçeneğini işaretleyip 100 rakamını girip ENTER tuşuna basmanız yeterli. Program otomatik olarak aktif kurdan 100 doları TL'ye dönüştürme işlemi hesaplayıp Gelir TL Alanına yazacaktır. Bu sadece bir örnektir. Diğer alanların tamamı için bu işlemi yapma imkanınız var. Aktif Kasa Programı alanına Dönüşümlü olarak kendi dışındaki iki kura göre seçenek seçme imkanınız var.
--Programın yardımına yeni bir alan eklendi. Pratik Kasa Programı kullanımı için.
-Tür seçimindeki 999 karakterli sınır sorununa çözüm bulundu. 999 ‘dan fazla karakter sayısı geçiliyor. Ama SQL sorgulamanın yine belli bir karakter sınırı var. 1500-2000 karakter civarlarında.
-Adres defteri öze raporunda listenin başlıkları bir sütün kaymıştı. Bu sorunda düzeltildi.
-Serbest rapor tasarımcısı Diğer işlemlerden Raporlama bölümüne taşındı.
-Açılışta BDE testti yapıyor. gerekli her şey yerinde değilse hemen uyarıyor. Aslında bu ek beni kurtaracak ektir.

Kasa Programı 4.3.9 Yenilikleri


-Personel takibi bölümüne yeni bir alan eklendi. ÜNVANI
eni eklenen alan raporlara da yansıtıldı.
-Personel takibinde ödeme yapılırken girilen rakamlar kasaya düşüleceği zaman
girilmiş olan rakam çok büyükse (x milyar) -xxxx şeklinde değişik bir rakam
çıkartıyordu. sebebi veri tipinin yetersiz olması. Bu sorun giderildi.
--Kasada bulunan (Gelir ve gider sütunlarının sağ kenarındaki oklar) dönüşümler bölümü
serbest bırakıldı. Aslında bu alanlar ilk versiyondan itibaren ücretsizdi.
--Serbest Para dönüşümü tasarımı tamamen değiştirildi.
--Serbest para dönüşümünde usd ve eur dönüşümlerde küsurlu rakam girişi imkanı sunuldu
--serbest para dönüşümünde eski versiyonlarda en son kur bilgilerine dayanılarak hesaplama yaptırılabilirdi. artık kullanıcı istediği kur bilgilerini seçerek hesaplattırma yaptırabiliyor.
--Kasa Programı Araç çubuğunda bulunan Kar - Zarar komutunu kullandınız mı bilmem. Ama bu alana yeni bir özellik daha ekledim. ski versiyonlarda bu alan kullanıcı tarafından belirlenen tarih aralığında dataydı olarak dönüşüm ve kar zarar göstergesi sunuyordu. Hesaplamaların bütün sonuçları da o günkü kurdan dönüşümlü olarak veriliyordu. Bu alana eklenen yenilik iki tarih arasında istenirse işin içine kasada bulunan işlem türleri de sokulabiliyor.
--Veri tabanı işlemlerinde bulunan kasadan kasaya transfer bölümüne tarih aralığı sorgulama eki eklendi. Belli bir tarih aralığındaki kayıtları transfer yapma imkanınız var.
--Kasa, Notlar ve adres veri tabanındaki kayıtları (ayrı ayrı) iki tıklama ile tamamen silebilirsiniz. Yani adı geçen veri tabanlarındaki verilerin tamamını bir kerede silebilirsiniz. Bu işlem Diğer işlemler menüsündeki veri tabanı işlemleri bölümünde.
--Kasa Programı yardımında bulunan Soru - Cevap alanına yeni bir soru ve çözüm eklendi.

Kasa Programı 4.3.7 YENİLİKLERİ

--Hata olarak Raporlama menüsünden Detaylı raporlama(Hazır) bölümüne girildiğinde bu alanlardaki Tür Seçimi komutlarının işleyişi sorunlu idi. bazen hataya sebebiyet veriyorlardı. Bu sorun düzeltildi.
--Yine bu alanla ilgili çok fazla tür seçildiğinde sorgulama sırasında yine hata oluşuyordu. Bu hataya sebebiyet vermemek için tür seçimi sınırlandırıldı. En çok seçilen türlerin karakter toplamı 999 olabilir.
--Detaylı raporlama(Hazır) bölümü gruplandırıldı.
--Özel Süzgeçte Sorgu Ekle Komutundan sonra bilgi giriş yerleri otomatik olarak sıfırlanıyor.
--Programın yardım bölümüne yeni bir bölüm eklendi. Soru - Cevap.

Kasa Programı 4.3.6 YENİLİKLERİ

--Tür tanımlama işlemine işlem türü yanında HESAP TÜRÜ alanı eklendi. eklenen işlem türünün GELİR mi GİDER mi olduğunu belirtme imkanınız var. Bu size şuan ve gelecek te bazı kolaylıklar sağlayacağı kesindir.Tavsiyem Diğer İşlemler menüsünden Kasa Programı TÜR TANIMLARI bölümüne girerek mevcut türlerin gelir mi gider mi olduğunu belirleyin. Belirlemezseniz programın sunduğu kolaylıklardan faydalanamazsınız.
--listeden belirlenen işlem türü gider ise direk aktif hücre gider hücresine otomatik olarak konumlanıyor. artık gider işlemleri için gider hücresine gitmek için zahmet etmeyeceksiniz.
--İşlem türü gelir ise bilgi yazma imkanı gelire tanınıyor, gider ise gider ekranına yazılması sağlanıyor. işlem türü belirtilmemişse her iki alanda kullanılabiliyor. Bu şekilde yanlış yerlere bilgi girişiniz önlenmiş oluyor.
--Notlar bölümüne girilen bilgiler belirlenen tarih ve saat bilgilerine göre size bildiriliyordu. Bu bölümün saate göre bildirilme işlemi hatalı kodlandığı için saatin hiçbir fonksiyonu yoktu. Bu hata giderildi.
--diğer işlemlerde bulunan Kasa Programı TÜR TANIMLARI alanına TÜR sorgulama imkanı eklendi.

Kasa Programı 4.3 YENİLİKLERİ
--Kasa Programı tarihi delete ile veya backspace ile tamamen boşaltılabiliyordu.
bu durumda kayıt girme gibi işlemler sorunlu oluyor.
--gelir ve giderde ara çubuğuna bastığınız zaman normalde otomatik 000 sıfır atar. direk ara çubuğuna (ilk olarak) bastığınız zaman veri düzenleme modunda değil gibi bir hata veriyor.
--Kasa Programı ana sayfasındaki ? işareti hakkında penceresini getiriyordu. artık yardım penceresine geçiş yapıyor. yardım olarak değiştirildi.
--Kasaya bir güvenlik daha. Bazı kullanıcılar Kasa Programı verilerini CD ye kopyalıyor. CD ye veriler direk atıldığından CD 'den bilgisayara tekrar kopyalandıklarında salt okunur olarak bilgisayara kopyalanacaklardır. Bu nedenle Kasa Programı salt okunur verileri açamaz. Hata verir. Bu sürümde Kasa Programı kullanıcı girişinde dosyaların özelliklerini tek tek kontrol ediyor. Salt okunursa otomatik olarak Salt okunur dosyaları Arşiv olarak düzeltiyor.
--İlk girişi sayfası (kullanıcı listesinin bulunduğu) sağ bölümüne Ve ben... eklendi. Telefon ve adres gibi bilgiler bu bölümde.
--Kasa Programı Gelir ve Gideri Birbirinden ayıran çizgiler daha belirgin hale getirildi.
--Kasa Programı girişinde Günlük alt toplamın Solunda Detayı Alt Toplam adında komut eklendi. Amacı:Aslında devir işlemini kullananlara yönelik yaptım. Çünkü devir yapıldıysa Alt toplam devirle birlikte veriliyor. Doğal olarak Günlük gelir 'in ne kadar olduğunu anında anlayamıyorsunuz. Bu komut tıklandığı gibi. alanları ayrı ayrı ve birleşik olarak toplamlar veriyor. Ayrıca bu bölümü aktif Kasa Programı tarihi için kullanabileceğiniz gibi belli tarih aralığında da kullanma imkanınız var.
--Bilindiği üzere kasanın otomatik yedekleme özelliği vardır. Kullanıcı Kasa Programı oturumunu kapatırken program o an kapatılan kullanıcının bütün verilerini C:\KasaOTOYedek dizini içerisine yedekler. Bu işlemi iptal etme imkanı sunuldu. Diğer İşlemler / GENEL AYARLAR / Oturum Kapanırken Verileri Yedekle onayını kaldırırsanız program otomatik yedekleme işlemini yapmayacaktır. Bu onayı kaldırırsanız veri güvenliğiniz için yedeklemeyi el ile yapmanızı öneririm.

-Bazı raporların sonuçlarını Excel'e aktarma imkanı geçmiş sürümlerde vardı. Bu ek tamamen yeniden yazıldı. Eski sürümdekine göre çok daha hızlı 500 kaydı 3 saniye geçmeden ayıklayıp kaydediyor. Vede sonuç olarak gerçekten hoş bir excel tablosu oluşturarak sonuç üretiyor. Ayıklanan veriler Excel formatı olan SLK formatında kaydediliyor. Bu bölümdeki en iyi yenilik aktarılacak alanları belirleyebilmeniz. Mesela Sadece Gelirleri aktar vb. secim imkanınız var. Programda Sonuçları Excel'e aktarma işlemi 3 yerde vardı. Tamamı değiştirilmiştir.
-Özel Rapor Tasarla 'da hazırlanan raporların işleyişine çok önemli ek yapıldı. Önceki sürümden örnek vermek gerekirse Sadece Gelirleri seçtiğiniz zaman gelirler dışında gider alanları da boş olarak listelerdi. Artık o tür bir hataya düşmüyor. Özel Rapor Tasarla 'da hangi Alanları seçmişseniz o alanlar dışındaki alanları verilerini kesinlikle rapora katmıyor. En basitinden eski sürüme göre düşünün ki aktif Kasa Programı tarihinizde 5 gelir 8 gider kaydınız var. Özel rapor Tasarlaya girdiğiniz zaman Sadece gelir alanlarını seçtiğinizi düşünün. Bu şekilde rapor hazırladığınız zaman 5 gelir kaydı yanında 7 de boş olarak gelir gösterecektir. Bu sürümde bu eksiklik giderildi.

Kasa Programı 4.2 Yenilikleri

-Başka bir kullanıcının Kasa Programı veri tabanından aktif kullanıcının Kasa Programı veri tabanına veri transfer imkanı. Bu işlemi başka bir bilgisayarda bulunan Kasa Programı programına ait Kasa Programı veri tanındaki verilerle yapmak isterseniz C:\Kasa\Kullanıcı_Adı  dizinindeki Kasam.DB dosyasını disketle bilgisayarınızın herhangi bir yerine kopyalayın ve yol olarak kopyaladığız yeri belirtin ve işlemi başlatın.  üste bahsettiğim Kullanıcı_Adı Kasa Programı kullanıcısının açmış olduğu kullanıcı ismini temsil eder C:\Kasa dizinine girdiğiniz zaman kullanıcıların veri dizinlerini görebilirsiniz.
-İnternetten Para Kurlarını otomatik Güncelleme İmkanı. (Usd Alı-Satış ve Euro Alış-Satış). Araç çubuğundaki Kur takibi komutu ile kur ekranına geçiş yapın. Bu alana girdikten sonra Güncelle komutuna basarak kur bilgilerini internetten indirip gerekli yerlere aktaracaktır.
--Diğer işlemlerde bulunan  Rapor Tasarımcısı (Tamamen Serbest)  alanı için Yardım bölümüne yardım eklendi.
--Raporlama mesünde bulunan Detaylı Raporlama (Hazır) alanı için Yardım bölümüne yardım eklendi.
--Kasa Programı Gelir-Gider sayfası dışında iken Gelir_Gide sayfasına dönüş için normalde Kasaya Dön adı altında komutlar vardı. Artık Klavyeden de F8 tuşu ile Kasa Programı Giriş ekranına dönme imkanınız var.
--Kasa Programı giriş sayfası tamamen değiştirildi. Görüntü olarak iyi biçilmiş ve grafiksel bir giriş sayfası tasarladım. Ayrıca çok kullanılan kullanıcı ayarlamalarını girişe ekledim. Artık kullanıcı geçişleri için liste açmanıza gerek kalmayacak. Bütün kayıtlı kullanıcılar açık olarak listelenecek. Epey kolaylık var. Gerisi Sürpriz.


4.1.2 Yenilikleri
--Rakamsal alanlara rakam girişi esnasında otomatik sıfır attırmak için boşluk çubuğunu kullanın. mesela Gelir TL alanına 1 yazdım ve iki kez ara çubuğuna bastık. otomatik olarak 1.000.000 olacaktır. yani her ara çubuğu 000 sıfır demek. Bu özellik Gelir ve Gider alanındaki bölümlerde kullanılabilir. Bence bu sürümün en işlevsel özelliği.
--kayıtlı kur bilgilerini silmeden üzerlerinde değişiklik yapma imkanı.
kayıtlar üzerinde değişiklik yapabilme imkanınız var.
--Devir işlemleri düzeltildi. mevcut sürümden önceki sürümlerde devir işlemleri yanlış mantıkla işliyordu. Aldığım bilgiler doğrultusunda devir işlemlerini düzelttim.
--Programın veri güvenliği büyük oranda geliştirildi. Artık veri tabanlarınız daha emniyette. Program otomatik olarak kullanıcı oturumu kapatırken her kullanıcının bütün veri tabanlarını otomatik olarak yedek alıyor. Verileriniz silindiğinde vb. durumlarda otomatik olarak geri kurtarma imkanınız var. Ayrıca her açılışta veri tabanlarını kontrol edip eksik veri tabanlarını otomatik yerine koyuyor. Bunlar sadece birkaçı. Epeyce güvenlik önlemi alındı.
--Şifre ekranındaki kullanıcı işlemlerine otomatik Yedek geri yükleme imkanı eklendi.
--Detaylı raporlamada tarih aralığı sorgulamada Özel rapor Tasarlaya geçildiğinde hata veriyordu. Bu hata giderildi.
--Şifre ekranına yardıma geçiş için komut atandı.
--Tamamen serbest rapor tasarlama imkanı. Biraz ileri seviye diyebilirim ama rapor oluşturmak için sihirbazıda mevcut. Diğer işlemler menüsünde Rapor Tasarımcısı (Tamamen Serbest) komutu kullanılarak istenilen veri tabanına rapor düzenlenebilir, tasarım kaydedilebilir ve kayıtlı tasarıma sonradan da erişebilir. Gerçekten detaylı bir eklenti.
--Rapor göstericide görsellik ve kullanım bakımından bazı değişiklikler eklendi.

-Raporlama Bölümünde bulunan Detayla Raporlama bölümünde bulunan Tarih Aralığı Sorgulama detaylandırıldı. yeni alanlar eklendi. ve Özel Rapor Tasarla Bölümü orijinali gibi ayarlandı. Ayrıca Bu alanda belli tarih aralığında isteğe bağlı türlere göre gruplandırmada sunuldu. Bu bölümün Özet Rapor Tasarla Alanında hata vardı bu hatada düzeltildi.
-Programa detaylı personel takibi programı monte edildi. personel bilgilerini ve personel ödemelerinizi tutma imkanınız var. personel ödemelerini otomatik olarak kasaya işleme imkanı. Detaylı bilgi için programın yardım bölümüne bakın.
-Diğer işlemlerde bulunan Not ve Açıklamalar bölümü geliştirildi.
Bu bölümü bir sekreter gibi kullanabilirsiniz. Yazdığınız notların size hatırlatılmasını isterseniz yapmanız gereken notunuzun size hangi tarih veya saat te hatırlatılması gerektiğini ayarlamanız. istediğiniz kadar belirleme imkanınız var. Zamanı gelen notlar sesli ve görsel olarak size bildirilecektir. Tek tıklamayla zamanı gelen iletilerinizi okuyabilir ve okundu bilgisini onaylattırarak da bu iletiyi devre dışı bırakabilirsiniz. veya aktif iletileri raporda alma imkanınız var. vede üst üste belirlenen zaman aralıklarıyla sesli olarak 10 kez uyarır. 10 kez sesli uyarıdan sonra görsel uyarı okuyuncaya dek aktif dir.
-Programın yardımı geliştirildi.
Rapor tasarlama hakkında yardım eklendi.
Yeni eklenen Özel Süzgeç Bölümüne de detaylı yardım eklendi.
-Yeni eklemem Otomatik süzgeç sonuçlarına müdahale etme imkanı. yani sonuçlar listelendikten sonra listedeki -Yeni bir sorgulama ekranı daha eklendi. Bu seferki sorgulama ekranı gerçekten pratik ve etkili. amatör kullanıcıların dahi zorlanacağını sanmıyorum. Ayrıca yardımda bu alan için tam bir açıklama yaptım. Bu bölüme Raporlama Bölümünden Özel Süzgeç komutu kullanılarak geçilebilir. 12 tür hazır ölçüt ile sadece siz kullanıcılara seçmek kalıyor.
Kullanılacak Hazır Ölçütler
---------------------------
eşittir
eşi değildir
büyüktür
büyük yada eşittir
küçüktür
küçük yada eşittir
ile başlar
ile başlamaz
ile biter
ile bitmez
içerir
içermez

bu ölçütlerden herhangi birini seçin karşılığı aranan bilgiyi de girdikten sonra işlem tamamdır.